Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Hattulan asukkaan oikeus.

Olet täällä

Vuodeosasto

Pappilanniemen vuodeosaston lyhyellä hoitojaksolla kuntoutetaan ikääntyneitä asiakkaita takaisin omaan kotiin tai palvelutaloon. Vuodeosastolla hoidetaan akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointihoitoa tarvitsevia asiakkaita.

Asiakkaat tulevat vuodeosastolle lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ensiavuista, erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta, terveysasemilta, kotihoidosta, palvelutaloista ja vanhainkodeista.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita potilaita, potilaita, jotka akuuttitilanteen jälkeen tarvitsevat jatkohoitoa ja kuntoutusta ennen kotiutumista sekä sairaalatasoista hoitoa vaativia pitkäaikaispotilaita. Toiminnan lähtökohtana on, että osastolla hoidetaan ainoastaan lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Osastolla hoidetaan pääasiallisesti Hattulan kunnan asukkaita. Hoitojaksot voivat olla joko lyhyt- tai pitkäaikaisia. Lyhytaikaisen hoidon perustehtävänä on kuntouttava hoito joko sairaalasta tai kotoa hoitoon saapuville asiakkaille. Osastolla toteutetaan myös intervalli- sekä tutkimusjaksoja.

Jatkohoitotilanteissa vuodeosastohoito painottuu sisätautien, kirurgisten alojen, geriatrian ja psykiatrian erikoissairaanhoidon jatkohoitopaikaksi. Osastolla hoidetaan myös saattohoitoa tarvitsevia potilaita.

Hoito osastolla on ympärivuorokautista. Hoito toteutetaan kuntouttavalla ja yksilölähtöisellä työotteella. Kotiutuminen ja sijoitukset tehdään yhteistyössä avoterveydenhuollon ja Hattulan kunnan kotihoidon henkilöstön kanssa.

Vierailuaika vuodeosastolla on joka päivä klo 12.00–18.00. Koronaviruksen aikana vuodeosastolle ei oteta vastaan vierailijoita. 

Tärkeät puhelinnumerot

Vuodeosasto

050 416 6003
palveluvastaava Helena Joensuu
050 416 0502
vuodeosaston kanslia ja hoitajat
050 416 5991
fysioterapeutti Lauri Vainiomäki, soittoaika ma-pe klo 12-13