Toimimalla varhain, avoimesti ja yhdessä, tuemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Olet täällä

Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelujen tarkoituksena on tukea lapsen, äidin ja koko perheen hyvinvointia. Neuvola pyrkii edistämään turvallisen kasvuympäristön syntymistä lapselle ja auttaa kasvatuksellisissa asioissa. Neuvolan terveydenhoitaja tukee perhettä sekä kotikäynneillä, tapaamisissa että puhelimitse. Kaikkien 0-6 vuotiaiden terveystarkastukset tehdään neuvolassa.

Kelan äitiysavustuksen (pakkaus tai raha) saamiseksi raskaana olevan tulee hakeutua vastaanotolle ennen 3. raskauskuukauden alkua.  Kelan etuuksia varten tarvitset  neuvolasta myös  jälkitarkastustodistuksen. Tarkastus tehdään 6-12 viikkoa synnytyksestä.

Aluejaosta voit tarkistaa, kenen terveydenhoitajan alueelle kuulut osoitteesi puolesta. Jos olet tottunut käymään jonkun tietyn terveydenhoitajan luona, voit edelleen jatkaa hänen kanssaan asiointia. Neuvopalveluiden aluejako löytyy tästä.

 

Äitiysneuvola

Hattulan äitiysneuvola toimii läheisessä yhteistyössä Kanta-Hämeen keskussairaalan äitiyspoliklinikan ja synnytysyksikön kanssa.

Äitiysneuvolan tavoitteet:

• Turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys

• Raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy

• Häiriöiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaus

• Edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia

• Auttaa perheitä suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään

Raskauden seuranta

Jos olet raskaana, ota yhteys äitiysneuvolaan heti raskauden alussa. Raskauden ensikäynti on noin 7–10 raskausviikolla. Raskaana oleva käy keskimäärin kaksi kertaa neuvolalääkärin vastaanotolla, 1–2 kertaa äitiyspoliklinikalla ultraääniseulontatutkimuksessa sekä tarvittaessa neuvolan lähetteellä muissa tutkimuksessa äitiyspoliklinikalla. Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä on raskauden aikana keskimäärin 9–12. Ensimmäistä lasta odottavaan perheeseen tehdään yksi kotikäynti raskauden aikana noin 30 raskausviikolla.

Riskiraskausseulonta

Riskiraskausseulontaan ohjataan Kanta-Hämeen keskussairaalan ohjeen mukaisesti.

Perhevalmennus

Jos perheessäsi odotetaan ensimmäistä lasta, toivomme koko perheenne osallistuvan perhevalmennukseen. Oma terveydenhoitaja ohjaa näihin ryhmiin.

Synnytyksen jälkeen

Äidin ja lapsen kotiuduttua sairaalasta terveydenhoitaja tulee tekemään ensimmäisen tarkastuksen perheen kotiin. 

 

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteet:

• Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

• Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Keinot:

• Vanhempien tukeminen ja neuvonta heidän kasvatustehtävässään

• Terveen kehityksen esteiden tunnistaminen mahdollisuuksien mukaan

• Virikkeiden antaminen: esim. pienryhmätoiminta, ohjaus päiväkerhoihin ja päivähoitoihin

• Sairauksien ja häiriöiden varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaus

• Perheiden ohjaaminen käyttämään tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja

• Huomion kiinnittäminen lapsen elinympäristön turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn

• Laaja-alainen yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. sosiaalitoimi, koulut, kansalaisjärjestöt, erikoissairaanhoito)

 

Ensimmäisen elinvuoden aikana perhe käy neuvolassa keskimäärin 10 kertaa. Ensimmäisen elinkuukauden aikana vauva tarkastetaan kolme–neljä kertaa. Neuvolalääkäri tarkastaa lapsen kuuden viikon, neljän kuukauden, kahdeksan kuukauden, kahdeksantoista kuukauden ja neljän vuoden iässä. Leikki-ikäisenä lapsi käy vuosittain neuvolatarkastuksissa aina kouluikään asti.

Neuvolasta ohjataan perhe tarpeen mukaan erityistyöntekijöille, mm. psykologille, perheneuvolaan, puheterapeutille, fysioterapeutille, sosiaalityöntekijälle, erikoissairaanhoitoon. Myös puhelinneuvontaa annetaan.

Koko perhe on aina tervetullut neuvolavastaanotolle.

 

Ehkäisyneuvola

Ehkäisyn aloitus, vaihto ja kontrollikäynnit. Vastaamme myös mieltä askarruttaviin kysymyksiin ehkäisyä koskien. 

Tärkeät puhelinnumerot

Neuvolan terveydenhoitajat

Kiireelliset asiat ma-pe klo 8.00-8.30, muu ajanvaraus ma-pe klo 12.00–12.30. Voit olla myös yhteydessä tekstiviestillä tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@terveystalo.com puhelinaikojen ulkopuolella.
050 416 6684
Ritva Partanen
050 416 6277
Inna Helanterä
050 416 6809
Nina Nikkinen