Toimimalla varhain, avoimesti ja yhdessä, tuemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Olet täällä

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren terveyden edistäminen tukemalla kasvua, kehitystä ja oppimista. Kouluterveydenhoitaja on lasten ja nuorten luottohenkilö; hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja asiat käsitellään aina luottamuksellisina.

Kouluterveydenhuollon ydintehtäviä ovat vuosittain ikäluokille tehtävät terveystarkastukset, terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja koulujen terveydellisten olojen seuranta. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tukemisessa.

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat sekä ala- että yläkoululaisilla kerran vuodessa. Laaja-alaiset tarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla, jolloin myös lääkäri tapaa oppilaat. Tarvittaessa koululääkärin voi varata myös muissa asioissa kouluterveydenhoitajan kautta.

Keskeisiä aihealueita terveystarkastuksessa ovat lapsen ja nuoren kasvun ja psykososiaalisen ja fyysisen kehityksen tukeminen, ihmissuhteiden, levon ja vapaa-ajan merkitys, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta, ravitsemus, painonhallinta, liikunta, seksuaaliterveyden edistäminen, tupakointi, päihteiden käytön ehkäisy sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vastaanotot

Alakouluilla terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee ennalta sovittuina päivinä. Parolan yläkoulussa ja lukiossa terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ennalta sovittua aikaa koulupäivisin klo 8.30–9.30 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

 

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat Hattulan kunnan alueella opiskelevat toisen asteen (Parolan lukio ja Hämeen ammatti-instituutti Lepaa) ja korkea-asteen (Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa) opiskelijat. Opiskelijaterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen.

Opiskeluterveydenhuolto toimii yhteistyössä opettajien, kuraattoreiden, opinto-ohjaajien, rehtoreiden ja koulutusohjelmajohtajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. koulupsykologit, psykiatriset sairaanhoitajat sekä sosiaalitoimi. Lisäksi opiskeluterveydenhoitaja osallistuu moniammatillisiin oppilashuoltotyöryhmiin.

Opiskelijaterveydenhuollon terveystarkastukset

Terveystarkastuksiin kutsutaan kaikki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat, Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikön ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä matkailulukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. Lukion toisen vuoden opiskelijoiden terveystarkastuksiin ja poikien kutsuntatarkastuksiin kuuluu myös koululääkärin suorittama tarkastus. Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä ensimmäistä vuotta opiskeleville tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen.

Tärkeät puhelinnumerot

Kouluterveydenhoitajat tavoittaa kiireettömissä asioissa Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@terveystalo.com

Parolan koulut

050 416 8186
terveydenhoitaja Anni Väisänen

Parolan yläkoulu ja lukio

050 416 8020
terveydenhoitaja Emmi Niemimaa

Juteinin ja Nihattulan koulu

050 416 8475
terveydenhoitaja Mari Johansson

Lepaan ja Pekolan koulut, Hämeen ammatti-instituutti HAMI

050 530 4279
terveydenhoitaja Suvi Kuivasaari-Hyttinen