Olet täällä

Hinnasto

Terveydenhuollon palveluista 1.1.2020 alkaen perittävät maksut

Maksukatto on 683 € kalenterivuodessa vuoden 2020 loppuun asti. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksua ei peritä saman kalenterivuoden sisällä.

Avosairaanhoidon käyntimaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Avoterveydenhuollon asiakaskasmaksut

 • Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä lääkärillä 20,60 €
 • Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä hoitajalla 11,40 € (Hoitajakäynnistä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä.)
 • Lääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
 • Ajokorttitodistus 61,00 €
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika 50,80 €

 

Fysioterapian asiakasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

 • Fysioterapeuttinen tutkimus ja ohjaus 11,40 €
 • Yksilöllinen liiketerapia- ja fysikaalinen hoito 11,40 €
 • Ryhmäfysioterapia maksuton

 

Lyhytaikaishoito vuodeosastolla

 • Hoitopäivä 48,90 €
 • Hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €
 • Yö- tai päivähoito 22,50 €
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,40 €

 

Hammashoidon asiakasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Jokaisen käynnin yhteydessä laskutetaan toimenpiteiden lisäksi käyntimaksu 20,60 €.

 • Suuhygienisti 10,20 €
 • Hammaslääkäri 13,10 €
 • Erikoishammaslääkäri 19,20 €

 

Esimerkkejä toimenpiteistä (ei sisällä käyntimaksua)

 • Suun perustutkimus 18,90€
 • Puudutus 8,40 € / leukaneljännes
 • Paikkaus (ilman puudutusta) 18,90 € - 54,90 €
 • Hampaan poisto (ilman puudutusta) 18,90 € - 37,50 €
 • Hampaan poistoleikaus (ilman puudutusta) 54,90 € - 77,00 €
 • Kuvantamistutkimus hammaskuva 8,40 €
 • Kuvantamistutkimus panoraamaröntgen 18,90 €

Hammashoidon vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin perutusta tai käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €.