Olet täällä

Hinnasto

Terveydenhuollon palveluista perittävät maksut

Maksukatto on 692 € kalenterivuodessa vuoden 2022 loppuun asti. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksua ei peritä saman kalenterivuoden sisällä.

Avosairaanhoidon käyntimaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Avoterveydenhuollon asiakaskasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä

 • Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä lääkärillä 20,90 €
 • Käynti hoitajan vastaanotolla on maksuton.
 • Lääkärin todistus ja lausunto 51,50 €
 • Ajokorttitodistus 61,80 €

 

Avoterveydenhuollon vastaanottoajan peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä. Myöhemmin perutusta tai käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50€  

 

Fysioterapian asiakasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

 • Fysioterapia, yksilöllinen 11,60 €
 • Ryhmäfysioterapia maksuton

 

Puhe- ja ravitsemusterapia 

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä

 • Puhe- tai ravitsemustearpiakäynti 11,60 €

 

Lyhytaikaishoito vuodeosastolla

 • Hoitopäivä 48,90 €
 • Hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €
 • Yö- tai päivähoito 22,50 €
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,40 €

 

Hammashoidon asiakasmaksut

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. 

 • Suuhygienisti 10,30 €
 • Hammaslääkäri 13,30 €
 • Erikoishammaslääkäri 19,50 €

 

Esimerkkejä toimenpiteistä (ei sisällä käyntimaksua)

 • Suun perustutkimus 19,20€
 • Puudutus 8,50 € / leukaneljännes
 • Paikkaus (ilman puudutusta) 19,20 € - 55,60 €
 • Hampaan poisto (ilman puudutusta) 19,20 € - 38,00 €
 • Hampaan poistoleikaus (ilman puudutusta) 55,60 € - 78,00 €
 • Kuvantamistutkimus hammaskuva 8,50 €
 • Kuvantamistutkimus panoraamaröntgen 19,20 €

 

Hammashoidon vastaanottoajan peruutus viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin perutusta tai käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €.